ولتاژهای 12+ و 5+ و 5- و 12-  با 8 آمپر خروجی

نمایش یک نتیجه

نمایش یک نتیجه